Ultima prova speciale

Terra Saliosa 3

1. M. Diomedi – A. Bosa (Peugeot 207) 7′ 14.3
2. E. Riccardi – F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 4.2
3. I. Pisciottu – A. Silecchia (Renault Clio) a 15.5

Classifica generale ufficiosa, dopo 8 prove speciali su 8:

1. M. Diomedi – A. Bosa (Peugeot 207) 43′ 52.6
2. E. Riccardi – F. Baldini (Subaru Impreza n14) a 40.3
3. I. Pisciottu – A. Silecchia (Renault Clio) a 1′ 31.6
4. G. Solinas – G. Deroma (Renault Clio Williams)  a 2′ 22.7
5. S. Putzu – G. Doneddu (Renault Clio) a 2′ 34.1

graduatoria completa 8 prova speciale e generale.